agenda online vade.cat

El vade cultura és una agenda cultural impresa que ja compte amb més de vint anys de vida. La sortida de la seva versió online no només ha representat una nova pataforma sinó la revisió del fluxe de treball per tal d’entrar les dades un cop i publicar-ho per duplicat, al paper i a la web

Del WordPress al InDesig passant per l’XML

De totes les webs que he fet amb WordPress, la versió online del vade cultura, el vad.cat, és la més complexe tècnicament.

La complexitat es va plantejar en primer lloc a l’hora de fer les consultes a la base de dades per tal de calssificar adeqüadament les entrades en funció del seu tipus i de l’ordre cronològic.

També vam voler que, en casos com l’agenda, un cop passat el temps de l’acte anunciat, aquest deixés de publicar-se. Tot plegat va ser portar una considerable feina de programació per tal d’adaptar el CMS a les funcionalitats desitjades.

Per si no fos poc, amb la Carme Guri, responsable de vade cultura, vam decidir que les dades no podien introduir-se dos cops, una per l’imprès i un altre per la web. De manera que s’ha crear una interfície d’intruducció d’actes a la base de dades del WordPress, i un cop introduïdes totes les del mes corresponent, aquestes són extretes amb consultes MySql i transformades en un document XML.

Aquest fitxer XML ésta preparat per ser reconegut per el programa InDesign, amb que es munta la publicació impresa, de manera que els contingut són incorporat amb els estils corresponents de manera semiautomàtica.