bones-practiques-home

Novament es tracta d’una col·laboració entre la dissenyadora Carme Guri i un servidor. Aquest cop la web està desenvolupada usant el gestor de Continguts WordPress instal·lat al servidor de la web de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut


La web es tacta d’un repositori de projectes de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut i com a tal necesitava d’un mecanisme de cerques atenent diverses característiques de cada projecte

Categories i tipus de contingut

Aquest sistema de cerca està implementat amb l’ús del sistema de categories de WordPress. L’unica taxonomia a mida ha estat la creada per portar els articles destacats a la portda.

El que si s’ha hagut de crear és un nou tipus de contingut atès que cada projecte constava de un tipus d’informació característica guardada a la base de dades amb camps propis.