cabre-junqueras-home

Aquest espai web de la funerària Cabré Junqueras és una posada al dia del que anteriorment tenia l’empresa funcionant de l’any 2002. El disseny no ha cambiat substancialment, basat en els color corporatius amb un tractament de colors vius i imatges evocadores.


Aquesta versió actual està realitzada amb el popular CMS WordPress, però incorpora multitud de plugins i una extensa bateria de funcions fetes a mida per a cobrir les necessitats de funcionament de la pàgina.

modificació des de la pròpia empresa

El fluxe de treball dels diferents departaments amb la pàgina web ha estat important en possibilitar la modificació dels continguts per part del personal de l’empresa, des dels continguts informatius sobre els serveis de Cabré Junqueras als articles en venda a la botiga de flors online.

Igualment la modificació dels sistema de condols online ha millorat la qualitat dels mateixos amb una presentació més acurada incidint en la millor atenció als familiars.

condol Cabre Junqueras