Cementiris Metropolitans CGC

Cementiris Metropolitans CGC és l’empresa que gestiona actualment els cementiris municipals de Mataró i aquesta és la seva primera pàgina web. A part de les habituals seccions del serveis que ofereixen, com qualsevol empresa, aquesta web també inclou informació interessant sobre la història dels cementiris de Mataró


Dels dos cementirs de Mataró, el cementiri del torrent les valls i el cementiri dels Caputxins, el segón és el que realment té història de segles al darrera. Des d’aquesta web es pot descarregar un llibre acuradament editat amb un recull de dades històriques d’aquest cementiri obert cap a l’any 1817

Una web en expansió

Està previst que aquesta web vagi augmentant la seves prestacions per tal de donar informacions i oferir serveis com la venda de flors o el recordatoris virtuals, cosa que permet fer i gestionar perfectament per part del personal del cementiri el CMS amb que està feta, el WordPress.